Geschiedenis

De Gereformeerde Gemeente Lelystad is begonnen als een afdeling van de Gereformeerde Gemeente Kampen. De eerste dienst werd op zondag 5 oktober 1969 gehouden. De gemeente is op 18 april 1973 geïnstitueerd. De diensten zijn achtereenvolgens gehouden in een zaal aan de Hoek van het IJ en in de aula van de toenmalige Immanuëlschool aan de IJssellaan. Sinds 12 mei 1976 worden de diensten in een eigen kerkgebouw gehouden, namelijk de huidige Beth-el kerk aan het Zuiderwagenplein te Lelystad. 

Onze gemeente heeft twee predikanten gehad. Van 7 september 1977 tot 5 juni 1983 (eerste periode) en van 16 november 2005 tot 1 januari 2008 (tweede periode) was dat dominee R. Kattenberg. Dominee C.G. Vreugdenhil was predikant van 29 januari 1992 tot 5 september 1999. De gemeente telt per 1 januari 2022 135 leden en doopleden. De gemeente behoort tot de classis Kampen.

De Beth-el kerk is aangesloten bij de Gereformeerde Gemeenten. Als u hier meer over wilt weten kunt u terecht op www.gergeminfo.nl.